Trường Quốc tế Mỹ trực tuyến Ivy Global School đạt kiểm định chất lượng toàn diện của Tổ chức Cognia, được Bộ Giáo dục Hoa Kỳ công nhận

Chỉ sau một năm kể từ khi tham gia kiểm định, Trường quốc tế Mỹ trực tuyến Ivy Global School … Đọc tiếp Trường Quốc tế Mỹ trực tuyến Ivy Global School đạt kiểm định chất lượng toàn diện của Tổ chức Cognia, được Bộ Giáo dục Hoa Kỳ công nhận