EQuest luôn đề cao yếu tố con người, bởi đây chính là tài sản quý giá quyết định sự phát triển của tập đoàn. Chúng tôi luôn chào đón những ứng viên mang trong mình khát khao cống hiến, mong muốn làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động. 

Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực thông qua việc triển khai các khóa học tiếng Anh (TOEIC) trực tuyến, chia sẻ các tựa sách và phim có ý nghĩa nhân văn trên diễn đàn chung của tập đoàn; qua đó giúp nâng cao trình độ chuyên môn và nuôi dưỡng tinh thần của từng cá nhân. Đào tạo không chỉ với mục đích bồi dưỡng cho CBNV, để mỗi thành viên đều trở thành một đại diện xứng đáng của EQuest trong bất cứ hoàn cảnh nào mà thông qua hệ thống đào tạo, chúng tôi sẽ góp phần vào việc nâng cao chất lượng nhân sự của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung.