04/1999

Thành lập Công ty Cổ phần Tổ chức Giáo dục Hoa Kỳ (IAE)

10/1999

Anh Ngữ Việt Mỹ VATC được thành lập

09/2003

EQuest được thành lập ở Hà Nội

2007

EQuest thành lập cơ sở đầu tiên ở TP.HCM chuyên dịch vụ chuẩn bị du học Mỹ

07/2007

Đầu tư vào Hệ thống Trường Cao đẳng Việt Mỹ (TP.HCM)

10/2007

Thành lập Học viện Tài năng Quốc tế iTD

2009

Phát triển IvyPrep Education

2012

Thành lập iSMART Education, đơn vị công nghệ giáo dục (EdTech)

2016

Nhận đầu tư từ quỹ TAEL Partners

2016

Tất cả các đơn vị thành viên chính thức trực thuộc EQuest

2017

Đầu tư vào Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn (TP.HCM)

2018

Hệ thống Giáo dục Thực nghiệm Victory (Hà Nội) trở thành thành viên của EQuest

06/2018

Hệ thống Giáo dục Alpha School (Hà Nội) trở thành thành viên của EQuest

07/2018

Đại học Phú Xuân (Huế) trở thành thành viên của EQuest

11/2018

Hệ thống Trường Liên cấp Newton (Hà Nội) trở thành thành viên của EQuest

3/2019

Đầu tư vào DreamLab – ứng dụng công nghệ trong giảng dạy và quản lý giáo dục

10/2019

Đầu tư vào nền tảng công nghệ khảo thí 789.vn

12/2019

Đầu tư vào Trường THPT Đông Đô (TP.HCM)

1/2020

Đầu tư vào Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Hà Nội