04/1999

Thành lập Công ty Cổ phần Tổ chức Giáo dục Hoa Kỳ (IAE) – Tiền thân của Tổ chức Giáo dục EQuest

10/1999

Thành lập Anh Ngữ Việt Mỹ VATC tại Cần Thơ

09/2003

EQuest được thành lập ở Hà Nội

10/2003

Học viện Anh ngữ EQuest thành lập cơ sở đầu tiên tại Hà Nội

2007

EQuest thành lập cơ sở đầu tiên ở TP.HCM chuyên dịch vụ du học học bổng Mỹ

07/2007

Trở thành cổ đông chiến lược với Hệ thống Trường Cao đẳng Việt Mỹ (TP.HCM)

10/2007

Thành lập Học viện Tài năng Quốc tế iTD

2009

Phát triển dự án ICP – Tiền thân sau này của IvyPrep

2012

Thành lập iSMART Education, đơn vị công nghệ giáo dục (EdTech)

2016

Hợp tác cùng quỹ đầu tư TAEL Partners

2017

Trở thành cổ đông chiến lược với Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn (TP.HCM)

05/2017

Thành lập Anh ngữ VATC Đồng Tháp

2018

Hợp tác chiến lược với Hệ thống Giáo dục Thực nghiệm Victory (Hà Nội)

06/2018

Hợp tác chiến lược với Hệ thống Giáo dục Alpha School (Hà Nội)

07/2018

Hợp tác chiến lược với Đại học Phú Xuân (Huế)

11/2018

Trở thành đối tác chiến lược của Trường Tiểu học – THCS – THPT Newton (Hà Nội)

3/2019

Hợp tác chiến lược với Tinh hoa DreamLab – ứng dụng công nghệ trong giảng dạy và quản lý giáo dục (Hà Nội)

10/2019

Trở thành cổ đông chiến lược với nền tảng công nghệ 789.vn

11/2019

IAE đổi tên thành Tổ chức Giáo dục EQuest

12/2019

Trở thành cổ đông chiến lược với Trường THPT Đông Đô (TP.HCM)

1/2020

Thành lập Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội