Alpha School
NEWTON

Đối với Hệ thống Giáo dục Phổ thông, EQuest đã và đang đưa các chương trình giáo dục quốc tế được kiểm định vào giảng dạy song song với chương trình hiện tại (ví dụ: chương trình tiếng Anh thông qua Toán và Khoa học, sử dụng bài giảng số iSMART). Học sinh sẽ học kết hợp giữa chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và chương trình được kiểm định quốc tế.

EQuest không đầu tư quá nhiều vào hạ tầng mà sẽ tiến hành xây dựng các trường giáo dục phổ thông theo mô hình trường học thông minh, hoạt động trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin, thông qua các phần mềm tiên tiến trong quản trị tài chính, điều hành, tổ chức các hoạt động giáo dục, quản lý giáo viên, học sinh…

EQuest sẵn sàng trao cho học sinh những ưu đãi và lợi thế từ mối quan hệ hợp tác rộng lớn trong và ngoài nước, đảm bảo điều kiện du học bằng học bổng hoặc học các trường quốc tế hoặc liên kết quốc tế tại Việt Nam. Học sinh thuộc Khối Phổ thông EQuest sẽ được ưu tiên tuyển thẳng vào Đại học Broward (Việt Nam), Đại học Phú Xuân và các trường cao đẳng, dạy nghề như: Cao đẳng Việt Mỹ, Trung cấp Bách khoa Sài Gòn – là các thành viên của Tổ chức giáo dục EQuest.

Từ tháng 06/2022, một số đơn vị thành viên thuộc Khối Phổ thông chính thức được Tổ chức Kiểm định Cognia (Hoa Kỳ) công nhận đạt kiểm định chất lượng toàn diện.