EQuest tự hào mang lại cho sinh viên chương trình đào tạo đại học hiện đại, các lĩnh vực đào tạo đa dạng, phù hợp với nhu cầu về nhân lực của xã hội bao gồm những ngành nghề có triển vọng lớn như công nghệ thông tin, khối ngành kinh tế, ngôn ngữ học.

Các trường đều có đội ngũ giảng viên chất lượng cao được đào tạo và công nhận bởi những trường đại học hàng đầu thế giới cùng phương pháp giảng dạy hiện đại, mang tính ứng dụng cao, trang bị cho sinh viên kiến thức, kĩ năng và thái độ để có thể tìm được công việc tốt nhất sau khi tốt nghiệp.

Với một đội ngũ giảng viên tâm huyết, giỏi nghiệp vụ sư phạm và có nhiều năm làm việc thực tế, khối cao đẳng dạy nghề của EQuest cung cấp nhiều lựa chọn về khóa học và các chương trình, từ khối ngành kinh tế, công nghệ thông tin, ngôn ngữ học đến thiết kế, chăm sóc sức khoẻ.

Sinh viên được học tập song song với thực hành theo chương trình tiên tiến chú trọng vào tính ứng dụng, kết hợp với việc tham quan, kiến tập, thực tập tại các doanh nghiệp góp phần tạo ra nhiều cơ hội việc làm và chuyển tiếp cho sinh viên sau khi hoàn thành chương trình.