Logo iTD Academy

iSMART là chương trình học tiếng Anh qua môn Toán và Khoa học với giải pháp số hóa nội dung giảng dạy và các nền tảng, ứng dụng hỗ trợ học tập trực tuyến. Chương trình của iSMART được Viện Nghiên cứu Giáo dục của Đại học Sư phạm TP.HCM kiểm định chất lượng và đang được triển khai tại gần 400 trường tiểu học, trung học cơ sở trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, iSMART Education cung cấp các giải pháp và sản phẩm công nghệ trong giáo dục và quản lý. Mỗi sản phẩm của iSMART luôn bám sát chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đạt tiêu chuẩn quốc tế nhằm hướng đến đi đầu trong công cuộc phát triển giáo dục của đất nước, cạnh tranh với nền giáo dục quốc tế.

Từ tháng 06/2022, iSMART Education chính thức được Tổ chức Kiểm định Cognia (Hoa Kỳ) công nhận đạt kiểm định chất lượng toàn diện.

Trường học thông minh 789.vn là giải pháp công nghệ trong khảo thí dành cho giáo viên và học sinh từ lớp 6 đến lớp 12. Năm 2020, 789.vn là đối tác được Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM chọn lựa triển khai Khảo sát Năng lực Ngoại ngữ theo chuẩn Cambridge cho hơn 100,000 học sinh. Đồng thời, 789.vn là giải pháp giúp giảm tải các tác vụ thủ công cho giáo viên và học sinh, giúp thầy và trò có thể tập trung nhiều hơn vào việc dạy và học.

Viện Phát triển Tài năng Quốc tế iTD là cơ sở đào tạo giáo viên chuẩn quốc tế và cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Hiện nay, iTD là đơn vị đại diện của INTESOL Worldwide tại Việt Nam và là trung tâm khảo thí của Cambridge, Pearson VUE.

MegaSchool là giải pháp toàn diện cho nhà trường trong tổ chức dạy và học trực tuyến, đáp ứng đủ 4 tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm: (1) Dạy học trực tuyến (2) Ôn tập và khảo thí trực tuyến (3) Học liệu trực tuyến (4) Quản lý và lưu trữ hồ sơ dạy học trực tuyến.

Blue Ocean là Trung tâm Công nghệ của khối Công nghệ Giáo dục, nơi tư vấn về định hướng công nghệ, thiết kế và sản xuất các sản phẩm công nghệ theo chiến lược của Tập đoàn.