Sứ mệnh

  • Mang lại trải nghiệm giáo dục tốt nhất cho học sinh, sinh viên và đào tạo họ sẵn sàng bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với tư cách là công dân toàn cầu.
  • Cung cấp nền giáo dục đẳng cấp thế giới với chi phí hợp lý, phải chăng.
  • Góp phần thay đổi Việt Nam trở thành một quốc gia song ngữ.
  • Giúp các nhà lãnh đạo tương lai tham gia học tại những các trường hàng đầu thế giới.

Tầm nhìn

  • Đến năm 2025, EQuest Group sẽ trở thành một trong ba tổ chức giáo dục tư nhân lớn nhất Việt Nam, tính theo số lượng học sinh theo học và sự ảnh hưởng đến lĩnh vực giáo dục.