Tập đoàn EQuest được thành lập dựa trên nguyên tắc đổi mới, vượt trội và cống hiến bởi các nhà giáo dục là cựu du học sinh từ Mỹ, Anh, Úc, Đức.

Hiện nay, EQuest là một trong những tổ chức giáo dục tư nhân lớn nhất ở Việt Nam với hơn 80.000 học viên theo học mỗi năm tại 16 đơn vị thành viên, bao gồm các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề, các trường phổ thông, dạy ngoại ngữ cùng các nền tảng công nghệ giáo dục.

Thông qua các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, chúng tôi cam kết củng cố năng lực cạnh tranh cho các thế hệ học sinh Việt Nam bằng cách hình thành một nền tảng giáo dục toàn diện, đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực.

SỨ MỆNH

  • Mang lại trải nghiệm giáo dục tốt nhất cho học sinh, sinh viên và đào tạo họ sẵn sàng bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với tư cách là công dân toàn cầu.
  • Cung cấp nền giáo dục đẳng cấp thế giới với chi phí hợp lý, phải chăng.
  • Góp phần thay đổi Việt Nam trở thành một quốc gia song ngữ.
  • Giúp các nhà lãnh đạo tương lai tham gia học tại những các trường hàng đầu thế giới.

TẦM NHÌN

  • Đến năm 2025, EQuest Group sẽ trở thành một trong ba tổ chức giáo dục tư nhân lớn nhất và có ảnh hưởng nhất ở Việt Nam, tính theo số lượng học sinh theo học và ảnh hưởng đến lĩnh vực giáo dục.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

LEADS:

  • Learning: Học hỏi
  • Excellence: Xuất sắc
  • Action: Hành động
  • Dedication: Tận tâm
  • Scalability: Mở rộng