EQuest không ngừng hướng đến các hoạt động vì lợi ích chung của cộng đồng, điển hình là chương trình quyên góp quần áo mùa đông, dạy tiếng Anh cho trẻ em vùng cao, chương trình từ thiện cho trẻ em cô nhi viện chùa Đức Sơn – Huế,… 

Đại điện các đơn vị trong hệ thống EQuest đã đến xã Thuỷ Bằng, thị xã Hương Thuỷ trao tặng các phần quà, quần áo cũ cùng hiện kim cho các em trong cô nhi viện. Bên cạnh đó, mọi người đã có buổi vui chơi tràn ngập tiếng cười cùng với các em. 

Tích cực xây dựng hoạt động cộng đồng là một phần của văn hóa doanh nghiệp, góp phần chia sẻ một phần khó khăn của Nhà nước trong công tác xã hội và nuôi dưỡng, giáo dục, đào tạo các em trở thành người có ích cho cộng đồng. Thông qua việc tổ chức các chương trình mang ý nghĩa xã hội và nhân văn, chúng tôi đã và đang nỗ lực hết sức để hoàn thành sứ mệnh của mình, trở thành một điển hình cho tinh thần tương thân tương ái của người Việt.