EQuest là nơi hội tụ những cá nhân ưu tú của Việt Nam và các bạn đồng nghiệp quốc tế – những con người tài năng và bản lĩnh, có tư tưởng cấp tiến, cầu thị và hành động kỷ luật, luôn mang tinh thần làm việc và cống hiến hết mình vì sự phát triển chung.

Tại EQuest, không có văn hóa độc tôn hay phân chia thứ bậc mà mỗi cá nhân và mọi cá nhân đều được tôn trọng và lắng nghe. Chúng tôi xây dựng môi trường làm việc cởi mở, bình đẳng khi tranh luận, không áp đặt và tất cả mọi khác biệt đều được tôn trọng.

Tại EQuest, chúng tôi đề cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ dám làm và thực hiện phân quyền để các thành viên phát huy tối đa tiềm năng lãnh đạo và trau dồi kỹ năng quản trị. Con người EQuest là con người của hành động, không sợ sai, quyết liệt trong triển khai để luôn đạt được những kết quả tốt nhất, thực sự hiệu quả và có lợi ích lâu dài.

Tại EQuest, chúng tôi nhân văn trong hành xử, đạo đức trong hành vi, xây dựng một tổ chức mà mọi người đều hạnh phúc, tận tụy và cống hiến. Tất cả các thành viên đều cảm nhận mỗi ngày đi làm là một niềm hứng khởi, luôn tràn đầy năng lượng tích cực để cùng nhau chinh phục những thành công mới.