EQuest là nơi tập trung những con người ưu tú của dân tộc Việt Nam và các bạn đồng nghiệp quốc tế – những người tài năng và bản lĩnh, có tư tưởng và hành động kỷ luật, luôn mang tinh thần làm việc và cống hiến hết mình vì sự phát triển chung.

Chúng tôi không ngừng phấn đấu mang những tinh hoa giáo dục của thế giới đến với Việt Nam. Con đường của EQuest là một cuộc trường chinh không ngừng nghỉ vì chất lượng giáo dục tối ưu và hoàn hảo nhất.

EQuest luôn nuôi dưỡng giá trị tinh thần của nhân viên thông qua việc tổ chức các nhóm thảo luận sôi nổi. Chúng tôi khuyến khích từng cá nhân xem phim, đọc sách, du lịch và viết cảm nhận để chia sẻ cho tập thể những bài học và trải nghiệm đáng quý. Những bài viết chất lượng sẽ được công ty trao tặng phần thưởng khích lệ. Chúng tôi luôn nỗ lực duy trì và phát triển tinh thần tập thể, để mỗi ngày đi làm đều là niềm hứng khởi.

Hy vọng đây không chỉ môi trường làm việc đơn thuần, mà sẽ là ngôi nhà thứ hai của hơn 1.500 cán bộ nhân viên.